A Goal Without A Plan Is Just A Wish

Pertemuan khas antara CEO AIA Public Takaful Elmie Najas dan semua Pengurus LunaStella Group diatur di “M Hotel, PJ”.

Ia memberi peluang kepada kami untuk berdiskusi tentang strategi agensi 2023 dan juga bagaimana strategi yang dirangka selari dengan visi AIA. Pelbagai isu-isu perjalanan perniagaan takaful juga diutarakan untuk penambahbaikan bersama.

Pertemuan santai tetapi padat pengisian ini amat bermakna untuk memastikan kami sentiasa di landasan yang betul.

Semoga “Langkah M” menjadi katalis pencapaian lebih cemerlang pada suku tahun kedua nanti😉

Misi melahirkan lebih ramai pemimpin takaful dari LunaStella diteruskan. Peluang terbaik sentiasa terbuka. DM untuk info lanjut💪

#LunaStella #redahsamasama #buatsampaijadi #stellazisone #mdrt #mda #aiaeliteacademy #career #kerjaya #mentor #opportunity #kerjakosong #careercoach #financial #careergoals #careerchange #careermanagement #success #mastertrainer #aiamalaysia #aia #aiapublictakaful #hiring